На първо място искам да се извиня, че снимката не е с много добро качество, защото е от телефона ми, но с помощта на лаптопа се опитах да увелича снимката максимално. От няколко вечери забелязах, че това небесно тяло се намира в същата позиция на нощното небе.