Още един, за когото правилникът за движение по пътищата не важи! Все пак, кара кола с четири седмици! Има ли нужда от друг коментар?