В буквар са категорични, че \"Байрамът е народен празник в България\". В читанката за четвърти клас настояват, че шоколад се пише с \"щ\" вместо с \"ш\"...

След като прие поста министър на образованието, Сергей Игнатов се закани да прочете всички учебници, за да се премахнат както правописните, така и стилистичните грешки.                 

Със сгрешени исторически дати, неправилен правопис, бисери и дълги по 5-6 реда изречения изобилстват одобрените от Министерството на образованието учебници.

 

В учебника по \"Човек и природа\" за трети клас на издателство \"Просвета\" откриваме любимия бисер на министър Сергей Игнатов. Според авторите \"Морето е солено, защото в него има разтворена готварска сол\".

 

Пак по този предмет, но в буквар на друго издателство са категорични, че \"Байрамът е народен празник в България\". В читанката за четвърти клас настояват, че шоколад се пише с \"щ\" вместо с \"ш\".

 

Преподавателите по история, които водят на децата в Основното по учебниците на издателство \"Просвета\" се озовават в неудобната ситуация да обясняват, че посочените в букварите дати са сгрешени.

 

Освен в противоречия с историческите извори, учебниците за трети клас противоречат и на тези за осми. На третокласниците е обяснено, че битките на Симеон Велики не са оставили трайна следа в историята, докато в този за по-големите е посочено, че именно военните му действия разширяват границите на страната и България получава излаз на три морета.

 

Достойно място заемат и кориците на учебниците по математика, които са \"одобредени\" от Министерството на образованието.