неправилно паркиране в забранен участък- върху тротоара.