Опасна огъната улична лампа, която във всеки един момент може да падне на нечия глава или кола