Банкя алеята на здравето, това дърво може да убие туристите които минават под него.