Пет златни, шест сребърни и пет бронзови медала за българските ученици на XIV Жаутиковска олимпиада На 15.01. беше официално закрита XIV Жаутиковска олимпиада по математика, физика и информатика, която се проведе в Алмати, Казахстан от 10.01. до 15.01.2018 година. България беше представена от 5 отбора – Софийска математическа гимназия, Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" - Варна, Природоматематическа гимназия "Акад. Никола Обрешков" – Бургас, Първа частна математическа гимназия - София и Школа А&Б от Шумен. В състава на СМГ участваха състезатели по: Математика: Кирил Бангачев, Калоян Алексиев и Борислав Антов, Физика: Георги Александров и Иво Петров Информатика: Виктор Терзиев и Илия Божилов. Ръководители на отбора са: Румяна Караджова, Петя Торова, Васил Тинчев Математическа гимназия д-р Петър Берон – Варна: Математика: Димитър Опърлаков, Кристиян Минчев и Галин Тотев Информатика: Радослав Димитров Ръководител: Костадин Гаров Природо-математическа гимназия акад. Никола Обрешков – Бургас Математика: Атанас Динев, Константин Гаров, Орлин Кучумбов Физика: Стефан Иванов Информатика: Радостин Чонев, Иво Карагьозов Ръководител: Динко Раднев Първа частна математическа гимназия Математика: Кристиян Василев, Богдан Симеонов и Алек Димитров Физика: Владимира Иринчева Информатика: Спасиян Тодоров Ръководители: Ирина Шаркова, Никола Каравасилев Школа А&Б беше представена само от състезатели по информатика: Иван Ганев Петър Ангелов Александър Георгиев Ръководител: Бисерка Йовчева В олимпиадата участваха 482 състезатели, разпределани в 72 отбора от 15 държави. Това е едно от най-престижните световни състезания, което се провежда едновременно по трите дисциплини. В олимпиадата се допускат до участие отбори на специализирани училища и школи от цял свят. Състезанието се проведе в два състезателни дни и беше оценявано от компетентно международно жури. Нивото на задачите беше изключително високо, такова че може да се сравни с нивото на Международните олимпиади по съответните дисциплини. Нашите участници взеха следните награди: Индивидуални медали: Математика: Златни медали: Кристиян Василев, Атанас Динев и Константин Гаров Сребърни медали: Кирил Бангачев, Борислав Антов Бронзови медали: Калоян Алексиев, Орлин Кучумбов и Димитър Опърлаков Физика: Сребърни медали: Стефан Иванов и Георги Александров Информатика: Златни медали: Радослав Димитров и Виктор Терзиев Сребърни медали: Иван Ганев и Радостин Чонев Бронзови медали: Илия Божинов и Петър Ангелов Отборни отличия: Трета награда за отбора на Софийска математическа гимназия. Почетна грамота за отбора на Природо-математическа гимназия акад. Никола Обрешков – Бургас Българските състезатели се представиха традиционно на високо ниво и предизвикаха заслужено уважение сред останалите участници в олимпиадата.