В непосредствена близост до нашата къща се намира огромно опасно дърво. Многократно, ние и наши съседи , сме сигнализирали Община Ямбол и сме отправяли молба да отстранят дървото. На пръв поглед дървото е стабилно и здраво, точно заради това общината отказва да го премахне, но истината е друга - корените му вече надигат плочките на тротоара, клоните му са в жиците , а един голям клон е върху нашия покрив. На улицата живеят много деца, които играят около дървото. Подадохме сигнал на 112 и те дойдоха и отстраниха падналия клон, но опасността остава. Отново посетихме общината и ни отговориха , че имат сигнала и не приемат повече жалби.