Шахтата се намира в София, в квартал "Света Троица" на крастовището на улиците "Цар Иван Александър" и "Георче Петров".