На живо е още по-невероятно, снимано в Стара Загора, югоизточна част