Едно от 3 подобни сметища в село Дебелт, Община Средец.