Това е смещите в центъра на Пловдив, в близост до малката базилика на бул. "Княгиня Мария Луиза". Почиства се веднъж седмично и се носи страшна воня.