Това са току-що изчистени контейнери в село Осенец, Разградско, а управителят на фирмата по сметосъбиране ми затвори телефона. Цяло лято гладката е това. Благодаря Ви!