гр.Берковица - 08.09.21г Концерт при абсолютно НЕспазване на каквито и да е противоепидемични мерки! Според Кмета Д.Каменова, нямаше нужда да бъде отменен този концерт… Разполагам инс видео, но платформата не иска да го приеме при качване.