Здравейте уважаеми зрители и хора, които управляват гр. Варна относно събиране на битови отпадъци. Три години жалби от жители на ул. "Капитан Петко Войвода", ул. "Заменхоф", ул. "Кавала", ул. "Русе" от относно счупени кофи, остава без реакция от строна на община. Надяваме се, че след като репортажът бъде показан на вашия канал, вниманието от общината може да бъде привлечено към този проблем. Благодаря.