Улично осветление. Община "Красно село" е инсталирала кабел на стената на апартамента на 2 етаж, кабелът виси и се опира в изолацията на стената. Кабелът е с високо напрежение и е закачен по дърветата в градинката до блока. Никой не е информиран за това безобразно окачване на кабелите по стълбове и дървета.