Страхотна чистота в тоалетните, на клиниките в Александровска болница!