По пътя Варна – с. Въглен има опасно кръстовище с главния път за курорта "Албена", на което са ставали сериозни инциденти с човешки жертви. На 200 м. преди кръстовището (пътувайки от Варна) има поставена предупредителна жълта табела „ОПАСНО КРЪСТОВИЩЕ - 200 м.“ Тя не изпълнява предназначението си, тъй като е скрита напълно от храсти и дървета. Едва когато колата се изравни с табелата, шофьорът с периферното си зрение забелязва само цветно петно вдясно. Надявам се след излъчването, отговорната институция да се самосезира и храстите пред табелата да се изчистят. С уважение: Г. Георгиев Варна