Така пътувам сутрин, за да отида на работа в Сливен по линия 5. От 15 септември има ново разписание, което не е обявено никъде и ние чакаме по спирките.