Ул."Никола Войновски" до техникум по текстил, 9 дни тече вода от асфалта, 3 пъти съм се обаждала на аварии на тел 032/6157 те ми казаха, че имало по сериозни аварии.