Изпращам ви снимката от гр. Перник, кв. „Бели Брег”, бл. 8. Тази вода тече вече 1 година и ВиК-Перник, не предприема никакви действия за отстраняване на теча. Има над 10 обаждания за този теч. Идваха на място и казаха, че това не било тяхна работа. Водата разруши настилката на пътя и влиза подпочвено в мазетата на живущите в блоковете. Това е пълен абсурд, никой да не предприеме никакви действия.