При изпълнение на проект „Жилищна сграда с подземни и надземни гаражи“, находящ се в УПИ XXIII2511, кв. 87, м. „Овча купел – актуализация“, район „Овча купел“, гр. София и строителство на приобектова ограда, бе прекъсната пешеходна връзка между ул. „Ливада“ и ул. „Войводина могила“ чрез мостова конструкция над открит канализационен канал, вървящ успоредно на ул. „Войводина могила“. По този начин е изключително затруднен потокът от пешеходци между горепосочените улици и двете части на квартала, разделен от канализационния канал. Строителят не е осигурил нормален обход около строителната ограда, с което всички минувачи биват принудени да достигнат до ул. „Любляна“, за да преминат в другата част на квартала. Импровизираната пътека, която е естествено образувана около строителната ограда е изключително неудобна и опасна за преминаване. След подаден сигнал към Столичната община – район "Овча купел" и Контактен Център на Столична община, бе върнат отговор, че няма основание за започване на административно наказателно производство, с което проблемът въобще не беше решен. Бих искал да посоча, че въпреки изрядността на обекта и твърдението, че е осигурен обходен път достъп до моста, то такъв има чисто условно. Както споменах, пътеката около оградата е естествено образувана, с настилка от трошен камък едра фракция в едната си част и пресечен терен в по-голямата си част. Така създадените условия са далеч от разбиранията за градска среда, а по-скоро се вписват във високопланински релеф. Импровизираната пътека е сериозна предпоставка за инциденти, особено в зимните месеци и е изключително неизползваема и опасна за майки с деца и трудноподвижни хора.