Когато има женалие, винаги намираме начин. :) Така се превозва дървен материал.