Проходът "Шипка" е без пътна маркировка от северната страна