Във Варна е вечно така. Дето има една приказка "Мръсотия до шия." Сметоизвозването е под всякаква критика. Чрез този материал искам да попитам кмета на Варна докога ще ни събира данък смет. Нито метат улиците, нито извозват боклука. Ако някога минат с боклуджийска кола, половината го остават на пътя. Никога Варна не е имала такъв кмет, който не може да се справя с боклука.