В следствие на непочистено пътно платно всички автобуси по линиите 88,123, 280,294, движещи се в посока от Метростанция Г. М. Димитров към Лесотехнически университет, бяха блокирани, което причини изключителни неудобства за гражданите.