Зимно утро с гледка към Рила. Пътят между с. Райово и гр. Самоков.