Здравейте, новоизградените чешми в „Западен парк” са оставени в режим с постоянно течаща вода, по информация на охранителите на терен, за да не замръзва новата водоснабдителната система.

Този режим, освен че разхищава питейна вода и генерира значителни разходи, създава мащабни заледявания, които са опасни за посетителите, а и увреждат настилките! Не е ясно защо не е източена системата... Снимката е от около 18 часа на 02.12.2021 !