При наличие на паркинг със свободни места, той е решил да заеме целия тротоар.