В събота полагат вторият слой асфалт, в петък - първия, в понеделник вече асфалтът е пропаднал, има свлачище, поради неизградена подпора стена. Моля ви обърнете ни внимание, за да спрем безразборното харчене на пари и разваляне на улици с некачествени изпълнения, има и други улици, развалени след ремонт.