Село Буково, община Гоце Делчев, асфалтът е положен в събота и в понеделник вече пропада, поради неизградена подпора стена. Има и други некачествени ремонти в Буково.