Подлезът на бул."България" и "Тодор Каблешков" в София.