След двадесет дни липса на сметоизвозване в района на с. Кръвеник, този контейнер беше подминат с оправданието, че около него имало много сняг! Вие преценете колко много е снегът.