На това са подложени всички професионални шофьори в България .