Това са нашите магистрали!! При такава обстановка няма кой да ги изчисти.