Повече от година никой не забелязва табелата на входа на град Плевен. Въпреки направените публикации и коментари в създадените Facebook групи, никой от съответните организации и ведомства, отговарящи за пътищата и маркировката, не направиха нищо по въпроса. Може би табелата в този си вид подхожда на града! Обидно и жалко...!