Ниски температури в гр.Елена. Можеше като Ники Василковски да направим нещо арт.