На 13.12.2013 г. изгря приказната коледната окраса в с.Кривина и детските личица се изпълниха от щастие, благодарение на кмета Венцислав.