Това са снимки от нашата елха. Подарьците сме опаковали сьвсем сами.