Така изглежда вододайната зона и пътят след дърводобива в района с Уши Махала, Знеполци.