Пише ви една отчаяна майка от село Изворско. Моля кмета да махне контейнерите от прозореца на детската стая.