Неправилно паркиране и още по-абсурдно "наказание".