И да благодарим на ЧЕЗ, че проблемът с ниското напрежение е решен. Вече е нормално.