Път почти няма, за обезопасяване да не говорим, това е пълен абсурд!