Предвижда се минималното възнаграждение да стане 610 лева от 1 януари 2020 г.

Размерът на минималната заплата за следващата година беше обсъден на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. То се провежда в отсъствието на четирите големи работодателски организации. Бизнесът е представляван единствено от Съюза за стопанска инициатива, който е "против" минималната заплата да бъде увеличена на 610 лева от Нова година.

Увеличават заплатите на учителите със 17% догодина

Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата (БТПП), Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) отказват участие в националния тристранен съвет заради запазеното положение да плащат първите 3 дни от болничните. Ще се върнат в консултативния орган, след като темата бъде внесена за обсъждане от партньорите, но отказват да плащат първите дни.

Вицепремиерът и председател на НСТС Марияна Николова съобщи, че е изпратила писмо до социалния министър, свързано с исканията за обсъждане в НСТС на начина на изплащане на болничните и ограничаване на злоупотребите с тях. В отговор министър Деница Сачева е припомнила, че в едномесечен срок от обнародването на Закона за бюджета на ДОО ще бъдат изготвени предложения от отговорните институции. Прави се задълбочен анализ, а след изготвянето на пакета от мерки той ще бъде внесен в НСТС.

Депутатите гласуват окончателно Бюджет 2020

Ася Гонева от КНСБ поиска социалните партньори да бъдат включени в работната група.
Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда проект на постановление на Министерския съвет за определяне размер на минималната работна заплата. Проектът предвижда минималното възнаграждение да стане 610 лева от 1 януари 2020 г. Предлага се минималната часова работна заплата да стане 3,66 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.

Увеличението на минималната работна заплата с 8,9 на сто - от 560 лв. на 610 лв., ще стимулира активността на пазара на работната сила, ще допринесе за нарастване на доходите на най-нискодоходните групи на заетите и ще намали неравенството в доходите и бедността, ще се повиши покупателната способност и жизненото равнището на населението, се отбелязва в доклада на социалния министър.

Парите за майчинство остават 380 лв.

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева представи предложението. Тя посочи, че продължава разговор за изработването на механизъм за нарастването на минималната работна заплата. В момента съотношението между средната и минималната заплата е 44,8%.

От ССИ обявиха, че организацията няма да подкрепи предложението за нарастване на минималната заплата.

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си