Ще бъдат обсъдени последиците и рисковете за националната сигурност

Съвет по сигурността заради Закона за дерогацията. В 8 ч. в Министерския съвет ще се съберат председателят на парламента, председателите на комисиите по енергетика, външна политика, въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и еврозоната, както и по икономическа политика. 

ПП-ДБ ще предложат дерогацията на „Лукойл“ да отпадне на 15 март

Ще бъдат обсъдени последиците и рисковете за националната сигурност от евентуалното приемане на закона, според който в тридневен срок отпада дерогацията на руския петрол. След това въпросът ще бъде дискутиран и в пленарната зала.