Цифрата вероятно е само "върхът на айсберга"

Проучване на сексуалните злоупотреби с деца в Германската протестантска църква (EKD) показва, че броят на малолетните, станали жертва, е 9355. Проучването е направило тази оценка, след като е прегледало 2225 документирани случая на посегателство и е идентифицирало 1259 потенциални извършители от 1946 г. насам.

Ограниченият брой досиета, предоставени от регионалните църкви, означава, че цифрата вероятно е само "върхът на айсберга", заяви съавторът Мартин Вазлавик, цитиран от БГНЕС.

Френската католическа църква изплаща обезщетения на жертви на сексуално насилие над деца

Според проучването, поръчано от EKD, общият брой на извършителите е близо 3500 сред църковните министри и служители. То хвърля светлина върху мащабите на злоупотребите в Германската протестантска църква.

Усилията на протестантската църква да се справи с историята на злоупотребите са били по-лоши от тези на по-критикуваната католическа църква, казва съавторът Харалд Дресинг. "Бавната работа" на регионалните църкви по предоставянето на документи, въпреки договорното споразумение за предоставянето им, означава, че проучването не може да бъде извършено изцяло, коментира Дресинг.

Протестантското проучване беше поръчано с единодушно гласуване на 20-те регионални църкви в Германия през 2020 г. В обхвата му попаднаха не само свещенници, но и служители на пълен и непълен работен ден, както и църковни доброволци.

Проучването е извършено от независима изследователска асоциация под ръководството на Университета за приложни науки и изкуства в Хановер. Подобно на него, поръчано от Германската епископска конференция през 2018 г., стигна до заключението, че 1670 католически духовници са извършили някаква форма на сексуално посегателство срещу 3677 непълнолетни в периода 1946-2014 г.

Източник: БГНЕС