всеки ден става трудно преминаването по улицата както от хора така и от автомобилите!