Нагло паркиране от руса интилигентна дама на пътеката до блока. Майка с дете минава, прави й се забележка, че няма къде да се мине - глас в пустиня. Сигнал на 112  - същия резултат. Прекрасна родна гледка...