Актуални новини от 'Икономика'

Икономика

5 дни

Коментар на бившия член на УС на БНБ Румен Аврамов

5 дни

Към момента необслужваните кредити, заедно с тези…

5 дни

Котировките се движат в по-малък диапазон и с 10 долара…

6 дни

Европейската банкова институция планира да проведе…

6 дни

Според икономист правно невъзможно е акцизът върху…

6 дни

По думите му, ако не изпълни исканията на работодателите,…

6 дни

Разказва Биляна Борисова

7 дни

Връщане на цените на енергоизточниците към нивата…

7 дни

Коментира се и 10% увеличение на пенсиите

7 дни

Това си остава добра и сигурна инвестиция

7 дни

Става въпрос за книжа със срочност от три години и…

7 дни

Идеята да има тол система в България, трябва да бъде…

7 дни

Причините са негативните последици от продължаващата…

7 дни

Според Кузман Илиев взривяването на веригата на доставки…